Pa mor hir ydych chi'n coginio stêc ar radell Blackstone? Stêcs ar y Blackstone Griddle Prep Time 5 munud. Amser Coginio 20 munud. Pa mor hir ydych chi'n…

Rwy'n coginio

Cyn i chi goginio ar gratiau haearn bwrw am y tro cyntaf, rhaid i chi eu golchi a'u sesno. Mae sesnin eich gratiau yn eu hatal rhag rhydu a bydd hefyd yn creu…

Rwy'n coginio

Pa mor hir ydych chi'n coginio cig moch o dan y gril? Cynheswch y gril i'w osodiad uchaf. Leiniwch ddalen pobi gyda ffoil ac ychwanegwch y cig moch. Gril am…

Rwy'n coginio

Ar gyfer y stêc syrlwyn uchaf canolig-brin perffaith, griliwch am 9-12 munud ar gyfer stêc 1 fodfedd, a 12-15 munud ar gyfer stêc 1½ modfedd, gan droi tua 1 munud cyn…

Rwy'n coginio

Pa mor hir ydych chi'n coginio pysgod ar dân? Seliwch y cwdyn ffoil i fyny, gan sicrhau ei fod wedi'i selio'n dynn. Rhowch y cwdyn yn uniongyrchol dros y glo poeth neu…

Rwy'n coginio

Mae Byrgyrs Twrci yn ffitio yn y categori dofednod ac felly mae angen eu coginio'n llawn wrth eu bwyta. Ni allwch fwyta cyfrwng byrgyr twrci yn brin. Mae Byrgyrs Twrci yn cael ei wneud…

Rwy'n coginio

Cynheswch gril i ganolig (os ydych chi'n defnyddio gril siarcol, mae glo yn barod pan allwch chi ddal eich llaw 5 modfedd uwchben y gril am ddim ond 5…

Rwy'n coginio

A allaf i goginio llysiau wedi'u rhewi ar y gril? 1. Mae grilio llysiau wedi'u rhewi yn iach! … Felly, mae eu grilio yn golygu bod ganddyn nhw lai o fraster, a mwy o faetholion na choginio…

Rwy'n coginio

Lapiwch yr asennau mewn ffoil tun dyletswydd trwm a gadewch iddyn nhw hongian allan yn yr oergell nes eich bod chi'n barod i'w coginio. Coginiwch yr asennau: Yn 250…

Rwy'n coginio

Sut ydych chi'n dyblu Ochr reis Knorr? I wneud dau flwch, dilynwch y cyfarwyddiadau amrediad uchaf, ond defnyddiwch ddwywaith faint o gynhwysion ychwanegol a restrir yn y cyfarwyddiadau…

Rwy'n coginio